Katılım Şartları


" 9. EMO 2014 "
 ÖĞRENCİLER ARASI  GELENEKSEL M A T E M A T İ K  YARIŞMASIŞARTNAMESİ

KONU:
Madde 1: 01 Mart 2014 Cumartesi günüKocaeli geneli sınav merkezlerinde, ortaokullar5. sınıflarında okuyan öğrenciler arası Matematik Yarışması.
AMAÇ:
Madde 2: Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; Ortaokul5. sınıfları arasında matematiğe olan ilgiyi artırmak, öğrencinin matematik seviyesini görmesini sağlamak, toplum hizmetleri çerçevesinde öğrencilerin kendine güven duygusunu geliştirmek, gönüllü çalışma bilincine sahip olmasını sağlamak, okulunu temsil etme bilincini kazandırmaktır.
KAPSAM:
Madde 3: Bu şartname Erkul Eğitim Kurumlarının düzenlediği  "9. EMO2014 MatematikYarışması" nın kural ve yöntemlerini kapsar.
ÖĞRENCİLERİN KATILIM ŞARTLARI:
Madde 4: Yarışmaya Kocaeli ili Resmi Ortaokulların bu yıl 5. sınıflarda okumakta olan öğrenciler sınav merkezlerinde sınava gireceklerdir. Sınav Özel Erkul Tunagür İlköğretim Okulu (Yeniköy Yerleşkesi) ve Erkul Tunagür Fen ve Anadolu Lisesi’nde (Yeniköy Yerleşkesi) yapılacaktır.
Madde 5: Tüm başvuru işlemleri www.erkulkoleji.cominternet adresinden yapılacaktır.
SINAV BAŞVURULARI:
Madde 6: Sınava her okuldan en fazla beş öğrenci başvurabilecektir. Örneğin 5 A-B-C-D-E şubelerinde okuyan tüm öğrenciler arasında matematikte en başarılı beş öğrenci. Öğrencilerin seçimi okul yönetimi ve öğretmenlerine aittir.
Madde 7: Bu yarışmaya Erkul Eğitim Kurumları ile Kocaeli’nde özel okullardaöğrenim gören öğrenciler katılamazlar.
Madde 8: Katılacak okulların yöneticileri kendilerine verilen şifreyle, internet ortamından okulumuzunwww.erkulkoleji.comweb sayfasındaki 9.EMO 2014" linkinde bulunan "Kullanıcı Girişi" bölümünü doldurarak 23 Aralık  2013 Pazartesi -  14 Şubat 2014 Cuma tarihleri arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Okullar için son başvuru tarihi olan 14 Şubat 2014 Cuma günü saat 17.00’dir.Bundan sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Madde 9: Okullar 20 Şubat 2014tarihinden itibaren web sitemize girerekbaşvurularım linkinden Sınav Giriş Belgesi alacaklardır. Bu belgeye öğrencinin fotoğrafını yapıştıracaklardır. Öğrencilerin sınav giriş yeri ve salon, sıra bilgileri bu belgede yer alacaktır.
Madde 10: Okul yöneticisi Sınav Giriş Belgesine öğrencinin fotoğrafını yapıştırdıktan sonra fotoğrafın üzerini mühürleyecektir. Öğrenciler sınava gelirken bu belgeyi ve e-okuldan alınmış fotoğraflı öğrenci belgesini getirmek zorundadır. Sınav anında Sınav Giriş Belgesi ile e-okuldan alınmış öğrenci belgesi karşılaştırılacaktır. Başvuru esnasında yanlış bilgi giren öğrencilerin sınav sonucu iptal edilecektir.
Madde 11: Ortaokul5.Sınıflarda  yapılacak olan " 9.EMO 2014Matematik Yarışması"nda sınava girecek her öğrenci bireysel olarak yarışmaya katılacaktır.
SINAV MERKEZİ BİLGİLERİ:
Madde 12: Matematik Şenliği ve organize edilen sınav Erkul Eğitim Kurumlarına bağlı ikiokulumuzda aynı tarih ve saatte başlayacaktır. Sınav Merkezleri:
 Özel Erkul Tunagür İlköğretim Okulu’nda (Yeniköy Yerleşkesi)
 Özel Erkul Tunagür Fen ve Anadolu Lisesi’nde (Yeniköy Yerleşkesi) yapılacaktır.
Öğrencilerin hangi okulda sınava gireceği, okulun iletişim bilgileri ve krokisi başvuru sonunda internetten alınan Sınav Giriş Belgesi'nde yer alacaktır.
YARIŞMANIN ŞEKLİ:
Madde 13: Yarışmada yalnızca matematik branşından soru sorulacaktır. Sorular arasında TÜBİTAK Ortaokul Olimpiyatlarında olduğu gibi öğrencinin üst düzey matematik yeteneğini ölçen sorular olacak ve 40 adet çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Her soru 4 seçenekli ve test şeklinde olacaktır. Sınav süresi 100 dakikadır.
Madde 14: Yarışma soruları farklı puan değerlerinde olup puanlama yapılırken doğru cevapların sayısından yanlış cevapların üçte biri düşülecektir. Puan dağılımı aşağıdadır.


Sorular

Soru Sayısı

Puan Değeri

Toplam Puan

1-10 (Normal)

10

1.25

12.5

11-30 (Zor)

20

2.50

50

31-40 (Çok zor)

10

3.75

37.5

TOPLAM

40

 

100 Puan

Madde 15: Öğrencinin sınava gelirken, kendisine okulu tarafından verilmiş mühürlü "Sınav Giriş Belgesi"ni, e-okuldan alınmış fotoğraflı öğrenci belgesini, kurşun kalem ve silgisini getirmesi gerekmektedir.
Madde 16: Sınav günü, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı olmamak şartıyla serbest kıyafetle gelinebilir. Sınava başlama saatinden itibaren 30 dakikaya kadar geç kalan öğrenciler alınır ancak geç kalan öğrencilere ek süre verilmez. Yarışma başlangıcından itibaren ilk 30 dakika içinde öğrencinin yarışmadan ayrılmasına izin verilmeyecektir.
Madde 17: Yarışma esnasında; cetvel, pergel, hesap makinesi gibi yardımcı araçlar kullanılmayacaktır. Müsvedde olarak soru kitapçığında boş bırakılan yerler kullanılacaktır.
Madde 18: Yarışma sonunda soru kitapçığı ve cevap anahtarı öğrencilere verilecektir.
Madde 19: Yarışma sonunda sorulara itirazlar ve eleştiriler 0262 3415001numaralı telefon ile0262 3415015 faks çekilirse bir gün içerisinde dikkate alınacaktır. Sözlü itirazlar ve bir gün içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Madde 20: Yarışma sonuçları 4 Mart 2014 Salı günü www.erkulkoleji.com adresinden veya telefonla sınava girdiği okul aranarak öğrenilebilir. Dereceye giren okullara telefonla bilgi verilecektir. Sınav sonuç karneleri internetten alınabilecektir.
ÖDÜLLER:
Madde 21: Öğrenciler arasında yapılan yarışma sonucunda; sıralama her kategoriden bireysel olarak yapılacaktır. Aynı puanı alan öğrencilerden yaşı küçük olanın sıralaması üstte olacaktır.
Madde 22: Yarışmada 1-5’e altın, 6-20’e gümüş ve 21-50’a bronz madalya verilecektir.
Madde 23: Ödüllendirmede aşağıdaki dereceleri kazanan öğrenciler için;
Altın madalya alan öğrencilerin, öğretmenlerin ve okulların ödül sıralaması aşağıdaki gibidir.

DERECE

ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ

ÖĞRENCİYİ ÇALIŞTIRAN ÖĞRETMENİN ÖDÜLÜ

ÖĞRENCİNİN OKUDUĞU OKULUN ÖDÜLÜ

1.LİK ÖDÜLÜ

YARIM ALTIN

YARIM ALTIN

LAZER YAZICI

ALTIN MADALYA

PLAKET

PLAKET

2.LİK ÖDÜLÜ

ÇEYREK ALTIN

ÇEYREK ALTIN

PLAKET

ALTIN MADALYA

PLAKET

3.LÜK ÖDÜLÜ

GRAMALTIN

GRAM ALTIN

PLAKET

ALTIN MADALYA

PLAKET

4. LÜK ÖDÜLÜ

GRAM ALTIN

GRAM ALTIN

PLAKET

ALTIN MADALYA

PLAKET

5. LİK ÖDÜLÜ

 GRAM ALTIN

GRAM ALTIN

PLAKET

ALTIN MADALYA

PLAKET

 

Madde 24: Yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım sertifikası, dereceye giren tüm öğrencilere başarı belgesi verilecektir.

 

YARIŞMA PROGRAMI
Madde 25:Yarışma  01 Mart 2014Cumartesi günü aşağıdaki planlamaya göre yapılacaktır.
09.30 – 09.50      : Öğrencilerin Sınav Salonlarına Alınması
10.00 - 11.40       : Sınav
11.40-12.30         :Okul İçindeki Sergilerin Gezilmesi ve Öğrencilerin Kaynaşması

 

ÖDÜL TÖRENİ:
Madde 26: Ödül töreni ve yeri sınav tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde madalya alan öğrencilerin okulları aranarak bilgi verilecek. Birden fazla ödül kazanan kişi ya da kuruma bu ödüllerin sadece biri verilecektir.

Madde 27:Katılımcı okullar internetten gelişmeleri takip etmekle sorumludurlar.

 

 

İRTİBAT:
emo@erkulkoleji.comAdresine mail atarak bilgi talep edebilir, sorunlarınızı iletebilirsiniz.
Özel Erkul Tunagür İlköğretim Okulu
Tel: 0 26234150 01, Faks: 0 2623415015